Välj en sida

Kalender

Ride with us

För helgkörningar gäller samling på OKQ8 Toftanäs kl 10.30 om inget annat anges.

Alltid full tank och tom blåsa så att start kan ske 11:00

Chaptrets aktiviteter (events) anordnas i första hand till fördel för dess medlemmar.

Det finns 3 kategorier av events:

Open events är de events som är öppna för alla.

Chapter events är events öppna för chaptrets medlemmar plus en inbjuden gäst per medlem samt av styrelsen inbjudna gäster.

Member events är events som är öppna endast för chaptrets medlemmar.

Annonser

Kontakta Pär Fornell
Kontakta Anders Nyman