Välj en sida

GDPR

Läs igenom och godkänn längst ner på sidan.

GDPR

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR, på engelska), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då Personuppgifts Lagen (PUL).

Här nedan kommer det att beskrivas hur Malmoe Chapter Sweden (nedan kallat MCS) behandlar dina personuppgifter.

MCS samlar personuppgifter i 5 olika områden.

1:a området är medlemsregister för styrelsen.

Åtkomst endast för styrelsemedlemmar.

Här ser man, förnamn, efternamn, adress, hemtelefon, mobilnummer, e-post, 6 siffror i personnumret, medlemsnummer både för MCS och HOG, uppdrag, medlem sedan, datum för utgående av HOG medlemskap, provmedlem sedan, innehar medlemskort, past member, lämnat MCS och godkännande av GDPR.

2:a området är medlemsregister på webbplatsen.

Åtkomst endast för medlemmar som loggar in på webbplatsen med ett specifikt användarnamn och lösenord. Här ser man, förnamn, efternamn, adress, hemtelefon, mobilnummer, E-post och uppdrag.

3:e området är på webbplatsen under flikarna ”historia och styrelsen” här ser man, förnamn, efternamn, telefonnummer och befattning. Åtkomst för alla.

4:e området är fotogalleriet, GDPR innefattar även fotografier och film på medlem eller där t ex registreringsskyltar kan synas. Medlem har rätt att kräva att sådana foton eller filmer rörande dennes person tas bort eller retuscheras. Åtkomst för alla.

5:e området är webbmedlemsmatrikel som ligger till grund för att registrera varje betalande medlem och hedersmedlem så de kan logga in på webbplatsen. Här ser man förnamn, efternamn och e-post. Åtkomst endast för administratörer till webbplatsen.

Personuppgifter kan även finnas i information om en aktivitet i kalendern då endast förnamn samt i olika protokoll som sparas på Google drive.

MCS jobbar aktivt på att inte ha mer än nödvändiga personuppgifter på hemsidan och i medlemsregister.

MCS begär alltid samtycke från medlemmarna att få hantera deras personuppgifter på bästa nödvändigaste sätt, detta val måste ske genom ett aktivt val.

MCS använder bara uppgifter som medlemmen själv anger vid registrering eller vid nyttjande av någon av våra tjänster eller aktiviteter.

MCS har skyldighet att informera hur personuppgifterna används.

MCS har inga fullständiga personnummer i medlemsregister eller på hemsidan.

MCS använder inga personuppgifter i marknadsföringssyfte.

MCS lämnar inte ut uppgifter till externa aktörer utan medlemmens godkännande.

Medlem kan närsomhelst be att få sina personuppgifter ändrade eller raderade på hemsidan och medlemsregister.

Medlem som går ur klubben får sina uppgifter raderade i 2:a, 3:e förutom ”historia” och 5:e området. 4:e området samt protokoll och kalendern tillhör ”historia” och sparas. 1:a området sparas ”past member” som ”historia” och avgående medlem sparas i mellan 5 och högst 10 år för uttag av statistik.

MCS ansvarar för utlägg på sin egen Facebook sida, MCS ansvarar inte för utlägg på sidor som har liknande namn men som administreras av annan person.

MCS webbshop använder sig av underleverantörer, dessa kan behöva använda sig av MCS personuppgifter enligt givna instruktioner och riktlinjer.

Vid klagomål eller du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning ska du anmäla det till vår Director snarast.

Ytterst ansvarig för att GDPR efterlevs i klubben är utsedd Director, Assistant Director samt Webbmaster, styrelsen kan komma att tillfrågas i tvistefrågor och i det yttersta så är det årsmötet som beslutar.

Uppdatering av denna text kan komma att ske och måste då godkännas på nytt av varje betalande medlem.

Du kan när som helst kontakta MCS för att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

Om du inte vill godkänna, måste du ta kontakt med styrelsen.

Jag har läst igenom och ger mitt samtycke samt godkänner hur MCS hanterar mina uppgifter enl. GDPR, genom att fylla i formuläret nedan.

Godkännande av GDPR

11 + 13 =

Annonser

Kontakta Pär Fornell
Kontakta Anders Nyman
MCS medlemmar får 10% rabatt vid köp av reservdelar eller service.