Medlem

Som medlem i Malmoe Chapter Sweden (MCS) hänger du med på våra trevliga körningar, våra aktiviteter och upplever Harley gemenskapen, men framför allt ha kul på hoj.

1. När och om din ansökan godkänns så blir du antagen som provmedlem, prövotiden är 1 år. 

MCS tillämpar prövotid därför att vi ser det som mycket viktigt att man är en aktiv medlem, att man engagerar sig i klubben, att man ställer upp på vårt Charity (välgörenhetsrally) och eller kommer på andra aktiviteter.

MCS förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap innan avtalad prov/medlemsperiod löper ut.

Om du blir antagen som provmedlem och när medlemsavgiften är betald så får du inloggningsuppgifter till medlemssidorna via e-post. Du kan också därefter anmäla dig till våra olika arrangemang som du hittar under “Calendar” på vår webbplats. På de flesta av våra arrangemang är anmälan inte bindande, om inget annat anges.

2. Du ska också innan du blir provmedlem godkänna våra riktlinjer ang. GDPR. Dessa hittar du och godkänner på vår webbplats, under menyn ”SIGN UP”.

När du betalar in medlemsavgiften till MCS innebär detta också att du accepterar att följa våra stadgar och andra riktlinjer.

Du måste köra eller åka en motorcykel av märke Harley Davidson för att bli provmedlem/medlem.

Medlemsavgiften för MCS är 300 kr/år, som du betalar in senast den 30 november på bg 101-5114 eller Swish 123 269 64 25 oavsett om du är ny provmedlem eller redan medlem. Kom ihåg att uppge avsändare när du gör din betalning. Medlemskap gäller ett kalenderår. Betalar du första gången efter den 30 september innevarande år gäller betalningen också för nästkommande år, om inte årsmötet beslutar annat.

3. För att bli fullvärdig medlem i MCS måste du även vara medlem i HOG International, medlemsavgiften för HOG international är ca. 75 € /år för Full member*och ca. 40 € /år för Associate member**. Giltigt medlemskap i HOG International skall uppvisas innan du kan blifullvärdigmedlem i MCS.

Ansökan som provmedlem till MCS » 
Ansökan till HOG International »

Som provmedlem kan du inte beställa något ur vår shop som visar namnet ”Malmoe Chapter Sweden” eller ”MCS”. Detta gör du när du blivit fullvärdig medlem.

Nuvarande medlem
Medlemsavgiften för kommande år ska vara Malmoe Chapter tillhanda senast den 30 november.
Medlem som inte betalar in medlemsavgiften för nästkommande år enligt ovan och/eller ej uppvisar giltigt medlemskap i H.O.G. International, kommer att anses ha lämnat klubben och strykas ur medlemsregistret. Vill man åter bli medlem i MCS så räcker det inte att betala in medlemsavgiften, utan en ny ansökan måste då skickas in.

*  Full member = Körande medlem
**Associate member = Åkande medlem

Hör gärna av dig om du behöver hjälp eller du har andra frågor.

Ride Free
Ride Independent!

Assistant Director

Annonser

advertisement