Välj en sida

Styrelsen

Primary Officers

Petra Andersson
– Director

Cellphone: +45 31 71 65 28 Svenska och Engelska

Jag är Director och Chaptrets talesman. Jag ansvarar för ledning och administration av Chaptret tillsammans med styrelsen och enligt våra stadgar. Jag leder Chaptrets möten och koordinerar övriga officers ansvar.

Magnus Lundberg
– 
Assistant Director

Cellphone:+46 (0) 703 29 41 98 Svenska och Engelska

Mina arbetsuppgifter är att assistera Director och att vara hans/hennes ställföreträdare. Jag ser till så att alla nya medlemmar får en Fadder eller Mutter för att snabbt komma in i gemenskapen. För övrigt så är det mitt ansvar att administrera vårt medlemsregister inkl. medlemskort.

Jan-Åke Hagman
– Treasurer

Cellphone: +46 (0) 706 32 14 17  Svenska och Engelska

Min huvudsakliga uppgift i klubben är att sköta klubbens ekonomi samt föra medlems- och inventarieförteckning.


Elisabet Hansson
– Secretary

Cellphone:+46 (0)702 95 32 89

Det är jag som sköter administrationen i Chaptret och för protokoll vid styrelsemöten och medlemsmöten samt närvarolister. Utöver detta står jag för massutskick av information via E-Mail och är dessutom mottagare av alla mail till info@-adressen.

Vakant- Activity 

Cellphone: +46 (0)  Svenska och Engelska

Jag planerar och koordinerar Chaptrets alla aktiviteter samt instruerar frivilliga vid våra evenemang. Jag har en alldeles speciell känsla för vårt Charity där vi årligen arrangerar en insamling för de mest behövande i vårt samhälle.

Timmi Svensson
– Deputy Officer 1

Cellphone: +46 (0) 708 90 07 14 Svenska och Engelska

Jag är med på alla möten och deltar aktivt så att jag skall kunna ersätta vem som av primary officers.

Nisse Bergström
– Deputy Officer 2

Cellphone: +46 (0) 708 15 09 67 Svenska och Engelska

Jag är med på alla möten och deltar aktivt så att jag skall kunna ersätta vem som av primary officers.

Officers

Pelle Persson
– Road Captain

Cellphone: +46 (0) 703 22 33 39 Svenska, Engelska och Tyska

Jan-Åke Hagman
– Road Captain

Cellphone: +46 (0) 706 32 14 17  Svenska, Engelska 

Vakant
– Road Captain

Cellphone: +46 (0) 705 55 85 81 Svenska och Engelska

Timmi Svensson
– Safety Officer 1

Cellphone: +46 (0) 708 90 07 14 Svenska och Engelska

Ansvarar tillsammans med Road Captain för gruppens säkerhet vid körning. Uppdaterar körreglerna tillsammans med RC. Kontrollerar att våra första förbandsväskor är kompletta. Som Safety tillhandahåller jag alkoholmätare när så behövs.

Petra Andersson
– Safety Officer

Cellphone: +45 31 71 65 28  Svenska och Engelska

 

Elisabet Hansson
– Historian

Cellphone: +46 (0) 702 95 32 89 Svenska och Engelska

Min uppgift är att tillsammans med Photographer skriftligen dokumentera inkommet material samt våra evenemang och förmedla detta för publicering i Hog Tales eller annan extern publikation.

Petra Andersson
– Webmaster

Cellphone: +45 31 71 65 28 Svenska, Danska och Engelska

Jag ansvarar för att hemsidan alltid är uppdaterad i enlighet med vad styrelsen beslutat. Du kan kontakta mig om du behöver hjälp med att sätta samman något till vår hemsida.

Elisabet Hansson
– Photographer

Cellphone: +46 (0) 702 953289  Svenska och Engelska

Jag fotograferar vid våra olika arrangemang/träffar och körningar samt delger annan extern publikation material för publicering. Material för publicering utföres tillsammans med Historian.