Välj en sida

Styrelsen

Primary Officers

Petra Andersson – Director

Cellphone: +45 31 71 65 28 Svenska och Engelska

Jag är Director och Chaptrets talesman. Jag ansvarar för ledning och administration av Chaptret tillsammans med styrelsen och enligt våra stadgar. Jag leder Chaptrets möten och koordinerar övriga officers ansvar.

Magnus Lundberg – Assistant Director

Cellphone:+46 (0) 703 29 41 98 Svenska och Engelska

Mina arbetsuppgifter är att assistera Director och att vara hans/hennes ställföreträdare. Jag ser till så att alla nya medlemmar får en Fadder för att snabbt komma in i gemenskapen. För övrigt så är det mitt ansvar att administrera vårt medlemsregister.

Jan-Åke Hagman – Treasurer

Cellphone: +46 (0) 706 32 14 17  Svenska och Engelska

Min huvudsakliga uppgift i klubben är att sköta klubbens ekonomi samt föra medlems- och inventarieförteckning.

 

Elisabet Hansson Secretary

Cellphone:+46 (0)702 95 32 89 Svenska och Engelska

Det är jag som sköter administrationen i Chaptret och för protokoll vid styrelsemöten och medlemsmöten samt närvarolister. Utöver detta står jag för massutskick av information via E-Mail och är dessutom mottagare av alla mail till info@-adressen.

Mats Celind – Activity

Cellphone: +46 (0) 793 02 63 66 Svenska och Engelska

Jag planerar och koordinerar Chaptrets alla aktiviteter samt instruerar frivilliga vid våra evenemang. 

Timmy Svensson – Deputy Officer 1

Cellphone: +46 (0) 708 90 07 14 Svenska och Engelska

Jag är med på alla möten och deltar aktivt så att jag skall kunna ersätta vem som av primary officers.

Nisse Bergström – Deputy Officer 2

Cellphone: +46 (0) 708 15 09 67 Svenska och Engelska

Jag är med på alla möten och deltar aktivt så att jag skall kunna ersätta vem som av primary officers.

Annonser

Kontakta Pär Fornell
Kontakta Anders Nyman
MCS medlemmar får 10% rabatt vid köp av reservdelar eller service.

Officers

Jan-Åke HagmanRoad Captain

Cellphone: +46 (0) 706 32 14 17 Svenska, Engelska

Pelle PerssonRoad Captain

Cellphone: +46 (0) 703 22 33 39 Svenska, Engelska och Tyska

 

Mats CelindRoad Captain

Cellphone: +46 (0) 793 02 63 66 Svenska och  Engelska

 

Timmi SvenssonSafety Officer 1

Cellphone: +46 (0) 708 90 07 14 Svenska och Engelska

Ansvarar tillsammans med Road Captain för gruppens säkerhet vid körning. Uppdaterar körreglerna tillsammans med RC. Kontrollerar att våra första förbandsväskor är kompletta. Som Safety tillhandahåller jag alkoholmätare när så behövs.

 

Petra Andersson – Safety Officer

Cellphone: +45 31 71 65 28  Svenska och Engelska

 

Elisabet Hansson  – Historian

Cellphone: +46 (0) 702 95 32 89 Svenska och Engelska

Min uppgift är att tillsammans med Photographer skriftligen dokumentera inkommet material samt våra evenemang.

 

Petra Andersson – Webmaster

Cellphone: +45 31 71 65 28 Svenska, Danska och Engelska

Jag ansvarar för att hemsidan alltid är uppdaterad i enlighet med vad styrelsen beslutat. Du kan kontakta mig om du behöver hjälp med att sätta samman något till vår hemsida.

 

Elisabet Hansson – Photographer

Cellphone: +46 (0) 702 95 32 89  Svenska och Engelska

Jag fotograferar vid våra olika arrangemang/träffar och körningar. Material för publicering utföres tillsammans med Historian.