Välj en sida

Historia

Officers sedan starten 2005

Här nedan listas alla Officers som tjänstgjort inom Malmoe Chapter Sweden sedan starten fram till dags datum.

Charter Member 2005 är de som varit med och grundat Chaptret.

Andra som tilldelats Chaptrets högsta utmärkelse Charter Member, anges det år de tilldelades denna utmärkelse.

De som lämnat sina uppdrag innan deras mandatperiod gått ut, anges med Lämnat uppdraget.

Director

Måns ”Bad Cat” Lundholm
2005 – 2012      Charter Member 2005

Tf. Björn ”BjörnE” Einarsson
2012 – 2012  Lämnat uppdraget

Staffan Ramstig
2012 – 2014

Stefan ”Sheraton” Ingelsson
2014 – 2016  Lämnat uppdraget

Petra Andersson
2016 –

Secretary

Fredrik Dobi
2005 – 2007  Lämnat uppdraget

Lasse Ingvander
2007 – 2010

Magnus Lundberg
2010 – 2012

Clas Wollberg
2012 – 2016

Mikael Holm
2016 – 2019

Mats Celind
2019 – 2019 Lämnat uppdraget

Elisabet Hansson
2019 –

Activity

Håkan Olofsson
2005 – 2006  Charter Member 2005

Lars Byberg
2007 – 2007  Lämnat uppdraget

Tanja Werner
2007 – 2008  Lämnat uppdraget

Sven Ekström
2008 – 2010  Charter Member 2008

Stefan Ingelsson
2010 – 2011

Dennis Gustafsson
2011 – 2013

Petra Andersson
2013 – 2016

Denis Gustafsson
2016 – 2019 Lämnat uppdraget

Tf. Lars Serler
2019 – 2019

Robert Nielsen
2020 – 

Deputy Officer 1

Lars Byberg
2005 – 2006  Lämnat uppdraget

Markku Kuirinlathi
2006 – 2008  Charter Member 2005

Lasse Johnsson
2009 – 2011

Åsa Malmborg
2012 – 2016

Lars (Zalle) Serler
2016 – 2018

Mats Celind
2018 – 2019

Mats Gustavsson
2019 – 2019

Magnus Lundberg
2020 – 2022

Timmi Svensson
2022 –

Head Road Captain

Pelle Persson
2005 – 2008  Charter Member 2005

Claes Stråhlin
2009 – 2009  Lämnat uppdraget

Rune Setthammar
2009 – 2011

Staffan Ramstig
2011 – 2012

Gun Westerlind
2012 – 2013

Rickard Johansson
2013 – 2014  Charter Member 2011

Ronny Hogland
2014 – 2015

Jesper Nordrup Hansen
2015 – 2016  Lämnat uppdraget

Henrik Ljørring
2016 – 2018

Mats Celind TF
2018 – 2019

Mats Gustavsson
2019 – 2019 Lämnat uppdraget

Jan-Åke Hagman
2020 – 2022

Historian

Mats Månsson
2005 – 2006  Charter Member 2005

Wivi – Ann Ekström
2007 – 2008

Åsa Malmborg
2009 – 2012

Anette Persson
2012 – 2015

Elisabet Hansson
2015 –

Editor

Fredrik Dobi
2005 – 2007  Lämnat uppdraget

Pelle Persson
2007 – 2007  Charter Member 2005

Annika Svensson
2008 – 2010

Ronnie Viderén
2011 – 2014

Anette Persson
2014 – 2018

Pelle Persson
2018 – 2022

Storekeeper

Claes Lundell
2005 – 2007      Charter Member 2005

Roland Bennvid
2008 – 2009

Mikael Johansson
2010 – 2011

Roger Svensson
2012 – 2012

Johanna Gustafsson
2012 – 2013

John Jörgensen
2013 – 2014

Karina Hansen
2014 – 2016  Lämnat uppdraget

Michael Holm
2016 – 2019

Karin Thuresson
2019 – 2019 Lämnat uppdraget

Sales Officer

Eva Dahlström
2007 – 2020

Revisorer

Eva Serler
2005 – 2014

Anne Persson
2005 – 2006

Krister Nordin
2007 – 2013

Mikael Holm
2013 – 2016

Peter Hemmestorp
2014 – 2016  Lämnat uppdraget

Marie-Louise Nyman
2016 – 2018

Totte Holmberg
2016 – 2020

Karin Thuresson
2018 – 2019

Clas Wollberg
2019 – 2020

Marie Bennvid
2020 – 

Ylva Lundholm
2020 – 2022

Leif Mårtensson
2022 –

Revisors suppleant

Anders Kvist
2005 – 2006

Vakant
2007 – 2007

Marie Bennvid
2008 – 2009

Rickard Johansson
2009 – 2012  Lämnat uppdraget  Charter Member 2011

Paul Ljungqvist
2013 – 2014

Carina Holm
2014 – 2016

Ulf Hansson
2016 – 2020

Lars Serler
2020 – 

Valberedningen sammankallande

Tommy Gärtner
2005 – 2006

Roland Bennvid
2007 – 2008

Lars Serler
2009 – 2010  Charter Member 2008

Stefan Foerster
2010 –  2016  Charter Member 2013

Bengt Sjölund
2016 – 2019

Johanna Gustafsson
2019 – 2019 Lämnat uppdraget

Pelle Persson
2020 – 

Valberedning

Roland Bennvid
2005 – 2006

Ronny Leufstedt
2005 – 2006

Tommy Gärtner
2007 – 2008

Lars Serler
2007 – 2008  Charter Member 2008

Petra Wilén
2008 – 2009

Tore Holmberg
2009 – 2010

Ulrika Johansson
2010 – 2012

Mats Tevin
2010 – 2013

Rickard Johansson
2013 – 2014  Charter Member 2011

Thomas Persson
2013 – 2016

Niklas Lindström
2014 – 2016  Lämnat uppdraget

Johanna Gustafsson
2016 – 2019

Mats Gustavsson
2018 – 2019

Karin Thuresson
2019 – 2019 Lämnat uppdraget

Benny Arthursson
2019 –

Tore Holmberg
2020 –

 

 2021  2021
Assistant Director

Pelle Persson
2005 – 2009  Charter Member 2005

Håkan Olofsson
2010 – 2011  Charter Member 2005

Björn ”BjörnE” Einarsson
2011 – 2011

Tf. Lasse ”Jo” Johnsson
2012 – 2012  Lämnat uppdraget

Stefan Ingelsson
2012 – 2013

Rickard Malmborg
2013 – 2015  Charter Member 2013

Ronny Hogland                                                                          2015 – 2016  Lämnat uppdraget

Rickard Malmborg
2016 – 2019 Lämnat uppdraget

Tf. Mats Gustavsson
2019 – 2019 Lämnat uppdraget

Tf. Lasse Dahlström
2019 – 2020

Clas Wollberg
2020 – 2022

Magnus Lundberg
2022 –

Treasurer

Hans Maltesson
2005 – 2011  Charter Member 2005

Conny Simonsson
2011 – 2013  Lämnat uppdraget

Per Anton Ohlsson
2013 – 2015

Peter Richt                                                                               2015 – 2016 Lämnat uppdraget

Jan-Åke Hagman
2017 –

Membership Officer

Mikael Peterson
2005 – 2007  Charter Member 2005

Håkan Olofsson
2008 – 2009  Charter Member 2005

Lady of Harley

Marie Bennvid
2005 – 2007  Charter Member 2005

Anki Holmberg
2007 – 2008

Deputy Officer 2

Pia Åxholt Månsson
2005 – 2006  Charter Member 2005

Sven Ekström
2007 – 2008  Charter Member 2008

Björn Einarsson
2009 – 2011

Stefan Ingelsson
2012 – 2012  Lämnat uppdraget

Hans Maltesson
2012 – 2015

Dennis Gustafsson                                                                   2015 – 2016

Jan-Åke Hagman
2016 – 2017

Mats Celind
2017 – 2018

Lasse Dahlström
2018 – 2019

Timmi Svensson
2020 – 2022

Nisse Bergström
2022 –

Safety Officer1

Lars Byberg
2005 – 2006

Markku Kuirinlathi
2007 – 2009  Charter Member 2005

Ylva Lundholm
2009 – 2010  Charter Member 2009

Krister Nordin
2010 – 2014

John Jörgensen
2014 – 2015

Mikael Holm                                                                             2015 – 2019

Mats Celind
2019 – 2019 Lämnat uppdraget

Timmi Svensson
2020 –

Photographer

Mats Månsson
2005 – 2006  Charter Member 2005

Rickard Malmborg
2007 – 2012  Charter Member 2013

Ulf Hansson
2012 – 2013  Lämnat uppdraget

Stefan Foerster
2013 – 2020               Charter Member 2013

Elisabet Hansson
2020 –

Webmaster

Johan Månsson
2005 – 2006

Ingrid Christiansson
2007 – 2007

Måns ”Bad Cat” Lundholm
2008 – 2010  Charter Member 2005

Rickard Malmborg
2010 – 2011  Charter Member 2013

John Haubjerg
2011 – 2011  Lämnat uppdraget

Tf. Måns ”Bad Cat” Lundholm
2011 – 2012  Charter Member 2005

Petra Andersson
2013 –

Road Captain

Lennart Bergergård
2005 – 2009

Lars Serler
2006 –  2015  Charter Member 2008

Roland Bennvid
2007 – 2009

Catharina Maltesson
2006 – 2007

Hans Maltesson
2008 – 2014

Rune Setthammar
2008 – 2009

Per Wilén
2008 – 2009

Rickard Malmborg
2008 – 2010  Charter Member 2013

Carolina Ingvander
2009 – 2010

Staffan Ramstig
2010 – 2011

Torben Lövetofte
2010 – 2013

Rickard Johansson
2012 – 2012  Lämnat uppdraget  Charter Member 2011

Clas Wollberg
2013 – 2015

Dennis Gustafsson
2013 – 2019

Per Anton Ohlsson
2013 – 2015

Gun Westerlind
2013 – 2014

Rune Setthammar                                                                   2014 – 2016

Jesper Nordrup Hansen                                                         2014 – 2015

Atila Novak
2016 – 2018

Jan-Åke Hagman
2016 – 2020

Pelle Persson
2018 –

Robert Nielsen
2018 – 2021

Dennis Nielsen
2020 – 2021

Kenta Magnusson
2021 –

Jan-Åke Hagman
2022 –

Safety Officers

Mats Månsson
2005 – 2010  Charter Member 2005

Bosse Nyman
2006 – 2010

Ylva Lundholm
2007 –  2015  Charter Member 2009

Krister Nordin
2007 – 2014

Kenneth Martinsson
2008 – 2015

Claes Stråhlin
2008 – 2009

Markku Kuirinlathi
2010 – 2011  Charter Member 2005

Torben Lövetofte
2010 – 2013

Lasse Ingvander
2010 – 2011

Mats Tevin
2010 – 2013

Lasse ”Jo” Johnsson
2011 – 2013

Stefan Ingelsson
2012 – 2016  Lämnat uppdraget

Mikael Holm
2013 – 2015

Ulrika Johansson
2013 – 2014

Peter Hemmestorp
2014 – 2016  Lämnat uppdraget

Mats Celind
2016 – 2019

Lasse Dahlström
2017 – 2020

Rickard Malmborg
2017 – 2020

Mats Gustavsson
2018 – 2019

Petra Andersson
2019 –

Timmi Svensson
2019 – 2020

Hampus Nielsen
2020 – 2021